თერაპიული და ქირურგიული სტომატოლოგია – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
UniGeo Dental

სტომატოლოგიური კლინიკა

კვლევა

პუბლიკაციები/გამოცემები

სარეზიდენტო პროგრამა „თერაპიული სტომატოლოგია“ განკუთვნილია უმაღლესი სამედიცინო განათლებისა (სტომატოლოგიის ფაკულტეტი – დიპლომირებული სტომატოლოგი) და საექიმო სპეციალობის მაძიებლის დამადასტურებილი მოწმობის მქონე პირთათვის.

პარტნიორები

პარტნიორი ორგანიზაციები