უნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

უნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

  • 04 ივნისი, 2018

გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე მედიკობიოლოგიური გამოწვევები და მიღწევები". კონფერენციაში მიიღეს მონაწილეობა და მოწონება დაიმსახურეს ჯანდაცვის ფაკულტეტის 2 კურსის სტუდენტებმა-ელისაბედ ხაზალაშვილმა და ილონა კალაშიანმა. თემა"ხმაური და ჩვენი ჯანმრთელობა"