სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „მეცნიერება – თეორია და პრაქტიკა“ – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „მეცნიერება – თეორია და პრაქტიკა“

  • 07 ივნისი, 2018

7 ივნისს UniGeo-საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში ჩატარდა სტუდენტთა უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ მეცნიერება -თეორია და პრაქტიკა. კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს  როგორც ქართველმა, ისე უცხოელმა სტუდენტებმა.
მომხსენებლებმა კონფერენციაზე წარმოადგინეს საინტერესო კვლევითი ნაშრომები.  კონფერენციას ესწრებოდნენ და დისკუსიაში მონაწილებდენ უნივერსიტეტების პროფესორ-მასწავლებლები.