საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

საჯარო სამსახურის ბიუროს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა

  • 27 თებერვალი, 2018

UniGeo-საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი იწყებს საჯარო სამსახურის ბიუროს  სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-8 ნაკადს.

ვის შეუძლია სტაჟირების პროგრამაში ჩართვა?

ბაკალავრიატის სტუდენტს (დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი);

მაგისტრატურის სტუდენტს;

კურსდამთავრებულს (თუ მათ მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულებიდან გასული არ არის 2 წელიწადზე მეტი )

სტუდენტს უნდა ჰქონდეს  GPA მინიმუმ 3.0  ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით

მინიმუმ „B" (81-90%) ძალიან კარგი

სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მსურველები მიმდინარე წლის 1 მარტიდან 30 მარტის ჩათვლით უნდა მივიდნენ UniGeo - საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტში და მიმართონ  დეკანის მოადგილეს, თამარ ჩხიკვაძეს: +995 598106130.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ცხელ ხაზს:

(+995 32) 2197755