რიგგარეშე მობილობა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

რიგგარეშე მობილობა

  • 26 თებერვალი, 2018

საქართველოს საერთაშორისო  უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანტურ ადგილებს  რიგგარეშე მობილობისთვის შემდეგ პროგრამებზე:

  • სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა (50 ადგილი, სწავლის საფასური 2250 ლარი)
  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა (50 ადგილი, სწავლის საფასური 2250 ლარი)

მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებში სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადაა - 2018 წლის 26 თებერვლიდან 19 მარტის ჩათვლით.

რიგგარეშე მობილობა განხორცილედება გამარტივებული წესით და მობილობის პროცესის ადმინისტრირებისათვის არ იქნება გამოიყენებული ელექტრონული პორტალი.  რიგგარეშე მობილობაზე კონსულტაციის მისაღებად, შეგიძლიათ მიმართოთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს 26 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით, 9:00-18:00 საათამდე, (მის.: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ. №1). ცენტრის ცხელ ხაზი: (+995 32) 2200 220 (*3599) ელექტრონულ მისამართი: mobility@eqe.ge