პირველკურსელთა საყურადღებოდ – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

პირველკურსელთა საყურადღებოდ

  • 27 აგვისტო, 2017

საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი ულოცავს სტუდენტობის უფლების მოპოვებას აბიტურიენტებს და აცხადებს საბუთების მიღებას 2017/2018 სასწავლო წლისათვის.
აბიტურიენტების რეგისტრაცია იწარმოებს 2017 წლის 29 აგვისტოდან 07 სექტემბრის ჩათვლით შაბათ - კვირის გარდა 11:00 საათიდან 16 : 30
საათამდე მისამართზე: ჭავჭავაძის გამზირი, II ჩიხი 5ა. ტელ:2105875
რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი:
1. განცხადება (ივსება ადგილზე)
2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
3. პირადობის მოწმობის ასლი
4. სამხედო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
5. ორი ფოტო-სურათი (3x4)