პირველკურსელთა საყურადღებოდ! – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 • 31 აგვისტო, 2018

ინფორმაცია შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ უნიჯეოში 2018/2019 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხული პირებისათვის სარეგისტრაციო ვადების შესახებ!

 

2018/2019 სასწავლო წლისათვის ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ პირთა სარეგისტრაციო ვადებია:  მიმდინარე წლის 29 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით 1000 – 1800 საათამდე, შაბათ -კვირის გარდა (მისამართი: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, #21, მეორე ჩიხი, მეხუთე ა კორპუსი);

  აპლიკანტებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
 1. განცხადება (ივსება ადგილზე)
 2. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი
 3. პირადობის მოწმობის ასლი
 4. სამხედო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)
 5. ორი ფოტო-სურათი (3x4)

 

სწავლის ღირებულება, ყველა ქართულენოვან ბაკალავრისა და მაგისტრატურის პროგრამებზე:

 • პირველკურსელთათვის 2500 ლარი
 • მობილობით გადმოსულთათვის 2250 ლარი
 • პირველ კურსელ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი
 • მობილობით გადმოსულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი.
 

Unigeo - გილოცავთ და გისურვებთ ბედნიერ სტუდენტობას!