ვიზიტი ლონდონში, ევროპის პედიატრიული დერმატოლოგიის სამიტზე – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ვიზიტი ლონდონში, ევროპის პედიატრიული დერმატოლოგიის სამიტზე

  • 15 ივნისი, 2018

წარმატებით დასრულდა UniGeo-საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორის, საქართველოს პედიატრიული დერმატოლოგიის პრეზიდენტის, ქეთევან ხიშტოვანის ვიზიტი ლონდონში, ევროპის პედიატრიული დერმატოლოგიის სამიტზე.

ქალბატონი ქეთევანი არჩეულ იქნა ევროპის პედიატრიული დერმატოლოგიის მართველი საბჭოს წევრად.

ქეთევან ხვიშტოვანის ძალისხმევით, საქართველო პირველად უმასპინძლებს ევროპის პედიატრიული დერმატოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციას