მობილობა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მობილობა

  • 17 იანვარი, 2018

შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2017/2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1) ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - 30 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

2) ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა - 10 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

 

3) სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - 30 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

4) ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - 5 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

 

5) სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა - 10 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

6) საერთაშორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა - 5 ადგილი (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობის წესით გადმოსული სტუდენტები ისწავლიან უფასოდ; უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

 

სტუდენტების ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია:

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე (students.eqe.ge) რეგისტრაციისა და მობილობის საფასურის გადახდის ვადებია 2018 წლის 18 იანვრიდან - 2018 წლის 01 თებერვლის 18 საათამდე. მობილობის საფასურის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის ფილიალებისა და/ან ტერმინალების საშუალებით