მობილობა – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მობილობა

  • 04 ივლისი, 2017

შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2017/2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1)    ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

2)    ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

3)    სამართლის საბაკალავრო პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

4)    ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

5)    სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2250 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

6)    საერთაშორისო ბიზნესის სამაგისტრო პროგრამა - (სწავლების საფასური - საქართველოს მოქალაქეებისათვის 2700 ლარი, უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 3000 ლარი)

სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე (students.eqe.ge) რეგისტრაციისა და მობილობის საფასურის გადახდის ვადებია ვადებია 2017 წლის 25 ივლისის 12 საათიდან 2017 წლის 17 აგვისტოს 18 საათამდე. მობილობის საფასურის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ბანკის ფილიალებისა და/ან ტერმინალების საშუალებით

მობილობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:

1)      განცხადება (ივსება ადგილზე)

2)      პირადობის მოწმობის ასლი

3)      სტუდენტის აკადემიური მოსწრების ბარათის ასლი დამოწმებული ხელმოწერითა და ბეჭდით

4)      ზოგადი განთლების დამადასტურებელი (ატესტატი) ან მასთან გათანაბრებული დოკუმენტის ასლი

5)      სამხედრო მიწერის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის)

6)      ჩარიცხვის ბრძანების ასლი დამოწმებული შესაბამისი ხელმოწერითა და ბეჭდით (მობილობის წესის განმეორებით სარგებლობის შემთხვევაში მობილობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს როგორც პირვანდელი უმაღლესი დაწესებულების, ასევე მობილობის წესით სხვა უმაღლეს სასწავლებელში ჩარიცხვის ბრძანების ამონაწერიც)

საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 18 აგვისტოდან 08 სექტემბრის ჩათვლით 10 - დან 17 საათამდე შაბათ - კვირის გარდა (მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი, მე - 2 ჩიხი, N 5)