მაგისტრანტთა საგამოცდო შედეგები – 2017 – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მაგისტრანტთა საგამოცდო შედეგები – 2017

  • 15 სექტემბერი, 2017

მაგისტრების საგამოცდო კომისიის გადაწყვეტილება
1. 2017 წლის 15 სექტემბრის სამაგისტრო გამოცდების კომისიის გადაწყვეტილებით შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდებში ინგლისურ ენასა და სპეციალობაში მაგისტრანტობის კანდიდატების შედეგები ასე განაწილდა:
აპლიკანტის გვარი, სახელი ინგლისური ენა სპეციალობა
1 ბაცანაძე რეზო 31 25
2 თორდია ნიტა 28 34
3 ნარმანია გიორგი 23 23
4 ქობალია ირაკლი -- --
5 შარიქაძე ნოდარი -- --
2. საგამოცდო კომისიის გადაწყვეტილებით საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთასორისო ბიზნესის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ სწავლის უფლებას მოიპოვებენ შემდეგი აპლიკანტები:
1. ბაცანაძე რეზო
2. თორდია ნიტა
3. ნარმანია გიორგი