კონკურსი – აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

კონკურსი – აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

  • 06 ნოემბერი, 2017

შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების (პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, ასისტეტნტ-პროფესორი,) დასაკავებლად როგორც სამეცნიერო, ასევე პროფესიული ნიშნით შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე.