ჟურნალი „ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“ – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

ჟურნალი „ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“

  • 22 დეკემბერი, 2017

საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და საქართველოს ექიმ ქალთაასოციაციის ერთობლივი თანამშრომლობის საფუძველზე გამოიცა ჟურნალი „ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“ (Actual Topics on Woman’s Health”).
„ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები“ - წარმოადგენს რეცენზირებად, მრავალპროფილიან ჟურნალს, რომელშიც იბეჭდება სტატიები ქალის ჯანმრთელობისდაცვის შესახებ. სტატიები დაბეჭდილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე.