2018 წლის 10 მაისის გამოცხადებული კონკურსის შედეგები – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2018 წლის 10 მაისის გამოცხადებული კონკურსის შედეგები

  • 28 ივნისი, 2018

საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტ უნიჯეოს 2018 წლის 10 მაისს გამოცხადებულ აკადერმიურ კონკურსში გამარჯვებული პირები:

კლინიკური კურსები:

ნათია შარაბიძე - ასისტენტ-პროფესორი 

ნატალია მაღლაკელიძე - ასისტენტი

თამარ სამხარაძე - ასისტენტი

ნინო ტურაშვილი - ასისტენტი

 

თერაპიული სტომატოლოგია:

მაია ბერიძე - ასისტენტი

 

სისხლის სამართალი:

გიორგი გეთიაშვილი - ასისტენტი

გიორგი ოსაძე - ასისტენტი

 

საჯარო სამართალი:

კახაბერ გოშაძე - ასოცირებული პროფესორი 

ნათელა გლოველი - ასისტენტი

მარიამ ბოჭორიშვილი - ასისტენტი

 

 

კერძო/ბიზნეს სამართალი:

ეკატერინე ლაფაჩი - პროფესორი 

გიორგი გიგუაშვილი - ასისტენტ-პროფესორი 

სოფიო ბერიანიძე - ასისტენტი

 

საერთაშორისო სამართალი

აკაკი ბერიძე - ასისტენტი

 

მარკეტინგი

მაია ბენია - პროფესორი 

მენეჯმენტი

ირინა ბენია - ასისტენტ-პროფესორი

ფინანსები

მერაბ ვანიშვილი - პროფესორი

საბუღალტრო და ფინანსური აღრიცხვა

ნაზი გვარამია - პროფესორი