2017 წლის 26 სექტემბერს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

2017 წლის 26 სექტემბერს გამოცხადებული აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსის საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილება

  • 22 დეკემბერი, 2017