საბანკო რეკვიზიტები – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

საბანკო რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი : GE86TB7911836080100001