მარეგულირებელი დოკუმენტები/აქტები – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი