კონტაქტი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი

წერილის გაგზავნა
საბანკო რეკვიზიტები

Tbc Bank Logo

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE86TB7911836080100001