აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო გამოცემები – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი