ადმინისტრაციული პერსონალი – UniGeo – საქართველოს საერთაშორისო უნივერსიტეტი
მზია ქათამაძე
რექტორი

m.katamadze@unigeo.edu.ge

თამარ კერძაია
ვიცე-რექტორი

t.kerdzaia@unigeo.edu.ge

გოჩა ბარბაქაძე
ჯანდაცვის სკოლის დეკანი

g.barbaqadze@unigeo.edu.ge

კახაბერ გოშაძე
სამართლის, ბიზნესისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

k.goshadze@unigeo.edu.ge

გიორგი სოსიაშვილი
ფინანსური მენეჯერი

g.sosiashvili@unigeo.edu.ge

ლია შენგელია
ბუღალტერი

l.shengelia@unigeo.edu.ge

მაგდა ბიბილაშვილი
ადამინური რესურსების მართვის ხელმძღვანელი

m.bibilashvili@unigeo.edu.ge

თამარ ჩხიკვაძე
სასწავლო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

t.chkhikvadze@unigeo.edu.ge

ნინო ქადაგიძე
სასწავლო დეპარტამენტის მენეჯერი

n.kadagidze@unigeo.edu.ge

დიმიტრი სავჩენკო
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერი

dimitri@unigeo.edu.ge

მედეა ბურჯანაძე
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი

გოჩა ოჩიგავა
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მოადგილე

კონსტანტინე აბულაძე
ტურიზმის პროგრამის ხელმძღვანელი

თეა ბიძინაშვილი
ბიზნესის პროგრამის ხელმძღვანელი

ნინო კერძაია
იურისტი

n.kerdzaia@unigeo.edu.ge

მარინა კობახიძე
სტომატოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი

სოფო ფუთურიძე
სტომატოლოგიის პროგრამის თანახელმძღვანელი

ეკატერინე კურტანიძე
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

e.kurtanidze@unigeo.edu.ge

თამარ გიორგობიანი
ხარისხის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი

t.giorgobiani@unigeo.edu.ge

ქეთევან წიკლაური
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

k.tsiklauri@unigeo.edu.ge

ნანა ხვიჩია
რეესტრის სამსახურის მენეჯერის მოვალეობის შემსრულებელი

n.khvichia@unigeo.edu.ge

ანა წიკლაური
სასწავლო პროცესის მენეჯერი

a.tsiklauri@unigeo.edu.ge

გურამ ქათამაძე
ლოჯისტიკისა და დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

g.qatamadze@unigeo.edu.ge

დავით გებუაძე
მარკეტინგის სამსახურის უფროსი

d.gebuadze@unigeo.edu.ge

მარინა ბოკუჩავა
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის მენეჯერი

ნოდარ კაკაბაძე
რექტორის ოფისის მენეჯერი

ნინო შურღაია
სტომატოლოგიური კლინიკის ოფისის მენეჯერი

ნათია ბიჭოლაშვილი
ბიბლიოთეკის მენეჯერი

გვანცა კობახიძე
ბიბლიოთეკის გამგე

როზა როხვაძე
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი